Desembre

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

PLANTILLA ORGÀNICA

La primera setmana del mes, els centres públics rebran avís de l'inici del període per poder revisar tota la informació relativa a la plantilla orgànica de cara a un nou curs acadèmic.

La Conselleria d’Educació i Universitat revisa anualment (durant el mes de novembre) la plantilla orgànica dels centres d’acord amb la Resolució de la persona que ocupa el càrrec de director/a general de Personal Docent per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears.

En el curs 17/18 i de cara al curs 18/19: S'ha de tenir en compte que per elaborar-la es segueixen criteris aprovats a la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 21 de novembre de 2017 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2018-2019 (BOIB núm. 143, de 23 de novembre de 2017).


CAL SABER: Atès que sovint hi ha confusions entre quota i plantilla:

  • plantilla orgànica ´és el total del professorat amb destinació definitiva al centre.
  • quota és el total del professorat del centre: professors amb destinació definitiva, comissions de serveis, interins, etc.Per poder consultar al GestIB la proposta de modificació de la plantilla orgànica del centre per a un proper curs s'ha de triar l'opció de menú Quota>>Plantilla orgànica (la consulta es fa dins el curs actual per revisar les dades de cara al curs següent). Els centres podran fer observacions, matisacions i propostes de modificació de la proposta que apareix al GestIB dins els terminis que us marca l’Administració i d’acord amb els criteris establerts.


Les modificacions respecte a la plantilla actual apareixen destacades en vermell. Si no s'està d’acord amb la proposta, hi ha alguna errada o s'hi volen fer modificacions, s'ha d’indicar a l'espai reservat per fer Observacions. Qualsevol proposta de modificació de plantilla, s'ha d'incloure a l'apartat d'observacions del centre abans del 10 de desembre i comunicar-la al inspector perquè la valori a l'apartat Observacions d'inspecció.

A partir de l'11 desembre es respondran, per mitjà del GestIB, les observacions fetes.

Plantilla organica.PNGEstadística SINEE

(Centre>>Estadístiques oficials d'Educació)

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, 4 de maig), i la Llei 3/2002, de maig, d'estadística de les Illes Balears (BOIB núm 64, de 28 de maig), obliga les administracions educatives a proporcionar les dades necessàries per a l'elaboració de les estadístiques educaatives d'àmbits nacionals i internacionals que correspon efectuar a l'estat. Entre elles, s'hi troba l'estadística dels ensenyaments no universitaris.
Cada any, es posa en funcionament el procés de recollida de les dades estadístiques de tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a petició del Ministeri d'Educació. Els centres reben una notificació previa on s'indica en quin moment han de fer el procés.
El procés agafa els valors a partir de les dades introduïdes en el GestIB, per lo que és molt important que el centre tengui tota la seva informació actualitzada, això aigilitzarà molt les passes a fer.
Ajuda estadístiques
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines