Gestió de comptes d'usuari dels pares i mares

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

AVÍS: Des del mes de desembre de 2016, el programa GestIB ha afegit certes funcionalitats que han millorat la gestió en relació al procés de creació d'usuaris per als pares/mares /tutors. El procés de sol·licitud d'alta dels pares es fa des de l'opció corresponent del menú del programa Gestib (Famílies>>Comptes d'usuari).

Tot el contingut que es mostra a continuació, segueix vigent, però a dia d'avui només es necessari per a casos excepcionals, com pot ser que un pare/mare/tutor hagués tengut un usuari prèviament vinculatamb algun lloc de feina de l'administració pública que ja no ocupi o bé un usuari de tipus extern (e+DNI).


Introducció

Per tal que els pares/mares/tutors/-es de l'alumnat matriculat als centres educatius de les Illes Balears puguin accedir a veure determinades dades acadèmiques dels fills/filles han de disposar d'un compte d'usuari i una contrasenya vàlida.

Aquestes dades de l'alumnat que es poden veure, en disposar d'usuari i contrasenya, i prèvia autorització del centre, són el calendari escolar, l'horari de l'alumnat, les faltes d'assistència i els informes d'avaluació individual (butlletins).

Gràcies al desplegament del programari SEU els centres educatius estan en disposició de poder donar d'alta comptes d'usuari als pares/mares/tutors/-es (de tipus e+DNI) amb alumnat matriculat al centre. També poden refrescar la contrasenya d'aquests comptes quan sigui necessari.

Pre-requisit

 1. Que el centre empri el GestIB Web com a programa de gestió del centre.
 2. Que el centre sigui usuari del programari SEU de gestió de comptes d'usuari, és a dir, que el centre pugui donar d'alta comptes d'usuari i noves contrasenyes.
 3. Que el centre realitzi la sol·licitud perquè se li activi la possibilitat de donar d'alta comptes d'usuari per als pares/mares/tutors/-es. Les passes a seguir per fer la sol·licitud són:
  • Enviar un correu electrònic a: seguretat@dgtic.caib.es indicant:
   • Sol·licitam poder donar d'alta comptes d'usuari per als pares/mares/tutors/-es de l'alumnat del nostre centre.
   • Codi i nom del centre.
   • Codi d'usuari, NIF i nom de la persona que té accés al programaria SEU (persona que serà la que donarà d'alta els comptes d'usuari).
  • Esperar que des de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions li informin de l'activació d'aquesta opció.GestIB

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines