Juliol

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Tasques per al nou curs

HORARIS


Se recomana no fer res en relació als horaris fins que no hagin acabat totes les tasques corresponents a la finalització del curs acadèmic ( EI/EP) o l'avaluació ordinària(ESO/ESPA/Batxillerat/GM/GS)..


IMPORTANT: els horaris han de quedar informats en el GestIB abans del 30 de setembre, tal i com es recull a les instruccions de l'inici de curs.


  • Requisits previs a la introducció dels horaris.
1.Fitxa del centre (Centre>>Fitxa del centre)
Haver introduït l'hora d'inici(1a sessió) i durada de les activitats del centre.
Haver triat l'idioma/es amb el qual s'imparteixen les classes.
Haver introduït les dates d'avaluació. Inicialment serà suficient haver introduït les dates de la primera avaluació del nou curs acadèmic.
Ajuda fitxa centre


2. Dins l'apartat de Matrícula, tenir creats tots els grups de tots els ensenyaments per al nou curs acadèmic.
Ajuda crear grups


3. Tenir totes les matèries que s'han de cursar en el nou curs a l'arbre d'ensenyaments. Se pot comprovar a l'opció Llistes>>Centre>>Arbre d'ensenyament i matèries. Cas que falti alguna matèria a l'oferta formativa, aquesta s'ha de demanar al servei de suport enviant un mail a l'adreça xestib@educacio.caib.es


4. Tenir creades totes les submatèries necessàries, abans de generar horaris de grup. Aquesta tasca és fa en el curs acadèmic del que es volen generar els horaris.
Ajuda submatèries


5. Revisió de places (Personal>>Definició de places)
Ajuda gestió de places


6. Horari del grup
Mentre és genera l'horari del grup, al mateix temps es va generant l'horari de l'alumnat, perquè s'assignen els alumnes a cada sessió horària, i el del professor pel que fa a les hores de docència directa.
Ajuda horari grup


7. Horari del professorat
Aquesta opció del programa recull la informació de les hores lectives/no lectives de permanència obligada en el centre però que no són de docència directa.
Ajuda horari professorat


CAL SABER: Es poden importar els horaris generats amb els següents programes: FET, GP-UNTIS, KRONOWIN i PEÑALARA. 


MOLT IMPORTANT: La condició per fer ho amb totes les garanties és haver exportat prèviament les places, els grups i les submatèries des del GestIB i no haver res dins el  programa generador d’horaris.


  • Si es fa servir un programa generador d'horaris s'ha de tenir en compte el següent:


- Tot el procés d'importació/exportació s'ha de fer des del curs acadèmic del que es volen generar els horaris.
- Revisar tots els requisits previs esmentats anteriorment.
- Totes les places que es faran servir han de tenir informats els camps Descripció i Abreujat
- Se recomana haver donat d'alta totes les aules, en cas de que es vulguin veure a l'horari. (Centre>>Fitxa del centre>>Aules)
Ajuda gestió aules


- Exportar les dades necessàries i requerides des de Gestib cap al programa generador.
- Generar els horaris amb el programa generador.
- Importar els horaris resultants generats pel programa extern cap al Gestib.
Ajuda exportar/importar horaris


- Assignar alumnes a l'horari
Ajuda assignar alumnes a l'horari
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines