SEDEIB

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Introducció

A través del programari SEDEIB (Sistema d'Explotació de Dades d'Educació de les Illes Balears) podeu tenir accés a un conjunt d'eines que us permeten tenir una visió global del centre en funció de diferents indicadors. Entre d'altres, es poden comparar diferents dades acadèmiques del centre amb les globals de l'illa on es troba el centre i amb les dades globals de les Illes Balears.


El SEDEIB pretén ser una eina que ajudi als equips directius dels centres educatius a la presa de decisions. Per poder accedir-hi heu de sol·licitar l'accés al programari.


Les dades que mostra el SEDEIB es generen a partir de les que hi ha presents a diferents bases de dades, principalment a la del GestIB, per tant, la seva qualitat depèn directament de la correcció de la informació introduïda al GestIB. Al SEDEIB es carreguen les dades a partir del curs 2008-09, les de cursos anteriors només es poden consultar a través del GestIB de la manera habitual.


El magatzem de dades del SEDEIB s'actualitza cada nit, és a dir, aquells canvis que s'hagin fet al GestIB durant el dia es reflectiran al SEDEIB el dia següent.


Manual

Quadres de comandament Llistes


Aquest manual ha estat dissenyat amb la intenció d'aprofitar les funcionalitats de la wiki, és a dir, una ajuda on line, interactiva, que es pugui consultar puntualment i, en cas necessari, poder imprimir només allò que volem consultar; per tant, es tractaria d'imprimir únicament l'opció i/o subopció que es vulgui consultar.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines