Sol·licitud d'exempcions de català

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

NORMATIVA Exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari (Darrera actualització: 20 setembre 2017)

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha assumit a partir del curs 2016-2017, entre d’altres competències, la concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari. Per això, el Servei de Formació Homologada i Capacitació s’encarrega de tramitar les esmentades sol·licituds d’exempció d’avaluació de la llengua i la literatura catalanes. En aquest sentit, l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d’agost) regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament no reglat universitari, i els procediments per obtenir-les. (Font: pàgina web del Govern de les Illes Balears)
Feta la introducció normativa que regula aquest tràmit, es recorda que tots els centres educatius de les Illes Balears (públics, concertats i privats) han d'emprar el GestIB per gestionar l'exempció de català dels seus alumnes

Per començar el tràmit, s'ha d'accedir a l'opció Alumnat>>Matrícula>>Sol·licitud d'exempcions de català

Exempcio catala.png


S'ha de triar ensenyament, curs i grup d'on està matriculat l'alumne en el curs acadèmic actual. Això permetrà triar l'alumne/a que sol·licita l'exempció. I per acabar s'ha de triar la matèria.

Exempcio catala 1.png


Si la sol·licitud és fa per alumnes que cursen segon de batxillerat, la informació que es mostra canvia. En aquest curs s'ha de tenir en compte si s'ha de repetir o no, la petició de la matèria de 1r de batxillerat (Llengua catala i literatura I)

Exempcio catala 2.png


La sol·licitud es fa emplenant totes les dades necessàries que es demanen a la pantalla que es mostra després d'haver filtrat les dades.

  • Aquesta pantalla, per defecte, mostrarà la informació relativa als tres darrers anys acadèmics cursat per l'alumna que consti informada a les bases de dades del GestIB.
En cas contrari, el centre haurà d'afegir aquesta informació manualment.
  • A l'apartat de la documentació presentada, el document identificatiu se suposa obligatori i per això apareix marcat.
En cas d'haver de presentar més documentació, aquesta s'ha d'anar marcant a la llista que es mostra.


Exempcio catala dades solicitud.PNG


Un cop desada la informació, aquesta serà accessible pel Servei de Formació Homologada i Capacitació, servei responsable de valorar la documentació i confirmar l'exempció. Aquest servei també ha de rebre, en paper, la documentació marcadaa la llista de la sol·licitud que es gestiona amb el GestIB.

Tan aviat com la petició i documentació hagi estat estudiada i valorada pel servei, aquest afegirà la seva resposta al Gestib, a la mateixa opció en que es fa la petició ( Alumnat>>Matrícula>>Sol·licitud d'exempció de català).

Si la sol·licitud ha estat acceptada aquesta s'ha d'enviar a signar mitjançant signatura digital, cosa que pot demorar la visibilitat de la resposta al GestIB.

Quan una sol·licitud ha estat acceptada, la pantalla que es mostra és la següent:


Exempcio catala concedida.PNG


Si es vol descarregar la resolució signada, s'ha de pitjar sobre el botó corresponent. Aquesta acció condueix a una web del GOIB que permet descarregar el document. S'adjunta pantalla.

Exempcio catala signada per descarregar.PNG
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines