GestIB

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

GestIB és el programa oficial establert per la Conselleria d’Educació i Universitat per a la gestió acadèmica i administrativa de tots els centres docents públics. A més a més, és la via oficial de comunicació entre la Conselleria i els centres i la Conselleria i el professorat.

  • En aquest programa, els centres públics, i, en el que determina el Decret 3/2017, els centres privats concertats, hi han d’introduir i actualitzar les dades referides al centre, a l’alumnat, a les famílies, al professorat i també als resultats acadèmics i a altres aspectes organitzatius, de funcionament i pedagògics.
  • Els centres privats que empren el GestIB poden utilitzar totes les funcions del programa que vulguin. Obligatòriament, han d’emplenar l’estadística oficial, les qualificacions de segon de batxillerat i les propostes de titulació.
  • Els directors dels centres són els responsables que les dades s’introdueixin dins els terminis establerts i de verificar que siguin correctes.


Contingut

NOVETATS

Maig 2018 -- Nova opció per informar d'una matrícula d'honor. Per a més informació seguir el següent enllaç Alumnat>>Avaluació>>Avaluació - Matricula d'honor.


5 de juny 2018 -- Obert el període per fer la proposta de l'equip directiu. Pitjar aquest enllaç per a més informació

8 de juny 2018 -- Afegida opció per veure l'evolució, dins el centre, de l'entrada de dades relatives a l'informe final de l'alumnat de 6è primària. Pitjar aquest enllaç per a més informació
Calendari wiki2.png Recull cronològic de tasques a fer emprant el Gestib

Manual bàsic que mostra les passes i l'ordre recomanat a seguir per iniciar un nou curs acadèmic. (Creació de grups, gestió de matrícules, gestió de personal, etc.) Manual per iniciar un nou curs acadèmic en el GestIB


setembre octubre desembre febrer abril maig juny juliol durant el curs

GestioEducativa.png Gestió Educativa

Capçalera Alumnat Personal Centre Families Notificacions Horaris Llistes Llibres Escolarització Ajudes Quota de professorat Títols Configuració

CapçaleraQuadern.png Quadern del professor

Nova utilitat des de Febrer 2018


A continuació es mostra un manual bàsic que detalla les passes a seguir per a la creació d'un quadern i el seu funcionament. Manual quadern professorWf capçalera 2.png NOVA WEB PER A FAMILIES

Wf inici.png Inici Wf assistència.png Assistència i sancions Wf calendari.png Calendari i horari Wf dadesAcademiques.png Dades acadèmiques Wf dadesPersonals.png Dades personals Wf escolaritzacio.png Escolaritzacio Wf llibres.png Llibres Wf notificacions.png Notificacions Wf qualificacions.png Qualificacions Wf situacio.png Situacio i transport Wf taulerAnuncis.png Tauler d'anuncis Wf gestioAcademica 1.png Gestió acadèmica
Nota: Els pares/mares/tutors dels alumnes podran accedir a la web emprant algun dels següents navegadors: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer o Safari.

IMPORTANT: Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per l'accés.


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS en la gestió d'usuaris (pares/tutors/alumnes majors d'edat) i ús de la web de famílies
Centres Famílies


Escriptori.jpg Configuració de l'escriptori

Configuració de favorits Configuració del tauler d'anuncis Configuració de llocs web de l'usuari Configuració de llocs web del centre Enviament de missatges

Mòbils.jpg Accés des de dispositius mòbils

Manual d'ús del GestIB 2.0 a través de dispositius mòbilsSEDEIB.jpg SEDEIB

SEDEIB


Procediments més freqüents que ajuden a dur una bona gestió del programa.
Són arxius en format pdf perquè es puguin descarregar en qualsevol moment. 

Ajuda per iniciar un nou curs:  Manual bàsic que mostra les passes i l'ordre recomanat a seguir per iniciar un nou curs acadèmic. (Creació de grups, gestió de matrícules, gestió de personal, etc.) 
Manual per iniciar un nou curs acadèmic en el GestIB

Procediments, condicions i requisits perquè els pares/mares/tutors/-es puguin consultar diferents
dades dels seus tutelats.

Visualització d'alguna de les tasques més comunes en forma de video tutorial.

A cada nova versió es publiquen les novetats i modificacions de la versió.
És important llegir-les periòdicament.

Trobareu diferents arxius descarregables referents al funcionament de l'aplicació: Teclats intel·ligents.

Catàleg de les paraules més freqüents amb les seves respectives definicions.

Ajuda del programari SEU

Les funcions apareixen de major a menor prioritat començant des d'alt a l'esquerra cap a baix baix a la dreta de la imatge.

Aquest manual ha estat dissenyat amb la intenció d'aprofitar les funcionalitats de la wiki, és a dir, una ajuda on line, interactiva, que es pugui consultar puntualment, i en cas necessari, es pugui imprimir justament allò que volem consultar; per tant, es tractaria d'imprimir només l'opció i/o subopció que es vulgui consultar. No obstant això, per si fos necessari, posem a disposició dels usuaris una Versió impresa completa d'aquest manual. Si des de la versió impresa no se veu cap botó per poder imprimir, s'ha de prémer (al teclat) la combinació de tecles "Ctrl+P".

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines