Introducció de l'expedient

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

CAL SABER

Des de l'inici del curs 2014/2015, davant l'allau de dubtes i consultes relacionades amb la introducció de l'expedient de cara a l'obtenció de l'homologació del nivell de català, s'ha d'aplicar el següent criteri:

- a 5è de primària només s'ha de matricular de la matèria de Llengua catalana i literatura. NO S'HA DE POSAR CAP QUALIFICACIÓ.
- a 1r d'ESO , si es va cursar quan 1r i 2n eren un cicle, només s'ha de matricular de la matèria de Llengua catalana i literatura. NO S'HA DE POSAR CAP QUALIFICACIÓ.


Des de Gener 2016: modificació a la pantalla de Introducció de l'expedient perquè els centres que gestionen els certificats de català puguin fer-ho sense necessitat de contactar amb l'equip de suport de GestIB en el cas d'haver de donar d'alta a nou alumnat. (Fer clic aquí per veure les indicacions)
Aquest opció ens permet introduir l'expedient acadèmic d'alumnes que venen d'altres centres (de la comunitat o de fora), i dels quals no tenim aquesta informació acadèmica.


Introducció de l'expedient acadèmic El primer que s’ha de fer és seleccionar l'ensenyament, el curs i el grup on tenim matriculat aquest any l'alumne, i clicam damunt el botó Cerca.
Alumneexpedient1.png


Cerca del alumne Apareix una pantalla on hem de triar un alumne de la llista desplegable.
Cercaalumne expedient1.png


Matrícules A continuació apareix una nova llista amb totes les matrícules que té l'alumne (en aquest centre i en altres en els que hagi estat). Des d'aquesta pantalla només es poden gestionar les matrícules que apreixen amb un (*) al costat. Arribat aquest punt, podem triar una matrícula ja registrada o bé clicar damunt el botó Nova matrícula per introduir les notes d'un curs anterior del qual encara no tenguem la informació acadèmica.
Novamatrícula expedient1.png


Nova matrícula Si hem triat el botó Nova matrícula, ens apareix una pantalla on ens demanen les dades del curs acadèmic que hem d'afegir, entre elles, el nom i el tipus de centre on va cursar els estudis, l'ensenyament i el curs.
  • Si el curs que s'ha d'introduir forma part de l'oferta educativa del centre, aleshores s'ha de clicar damunt el botó Mostra matèries i començar a introduïr els valors necessaris.
  • Si el curs que s'ha d'introduir NO forma part de l'oferta educativa del centre, aleshores, en primer lloc s'ha de marcar la casella Mostra tota l'oferta educativa, i despres triar l'ensenyament corresponent.

NOTA: Aquesta opció la fan servir majoritàriament els centres d'ensenyaments de secundària i estudis postobligatoris, per poder afegir als seus alumnes, si és necessari, l'expedient de 5è de primària per a la gestió dels certificats de català.


     Nova matri exped1.png  Nova matri exped2.png


Editar notes de la matrícula A continuació ens apareix la pantalla on trobam totes les matèries que l'alumne va poder cursar. El que hem de fer és clicar damunt el botó Edita i anar triant les matèries i introduint les qualificacions corresponents. Una vegada hem acabat clicarem damunt el botó Desa.

"Notar que podem introduir la nota final de l'avaluació ordinària i també marcar si hi ha hagut una adaptació curricular significativa (ACS)"

Notes expedi.png


Modificar notes d'una matrícula Si el que volem és modificar les notes d'una matrícula ja introduïda, l'hem de seleccionar i després clicar damunt el botó Edita.

Només podem modificar matrícules introduïdes des d'aquesta opció.

Modificacio exped.png


Introducció expedient per alumnes que no estan donats d'alta al centre (Gestió certificats català)

MiniGEstib 1.png

Estant en el curs actual, s'ha d'anar a l'opció de la Alumnat>>Matrícula>>Introducció de l'expedient, un cop allà, s'ha de pitjar el botó "Alumnat sense cap matrícula al centre", aleshores la pantalla canvia d'aspecte, tal i com es veu a la següent imatge.


MiniGEstib 2.png


En aquesta pantalla s'han d'informar, amb caràcter obligatori, els camps DNI, data de naixement i primer llinatge. Un cop emplenats aquests camps, s'ha de pitjar "Cerca" que hi ha al costat del camp Llinatge 1. En aquest moment, si l'alumne existeix a la base de dades, ja es mostra la pantalla de la introducció de l'expedient. A partir d'aquí ja només queda anar introduint l'expedient de tots els cursos que manquen per poder obtenir el certificat.

Si l'alumne no existeix, aleshores s'haurà de fer arribar una còpia escanejada del DNI al compte de correu xestib@educacio.caib.es, per generar un registre nou dins la base de dades. Un cop creada la persona a la base de dades, ja es podrà inciar el procés de la introducció de l'expedient.

D'aquesta manera, no és necessari canviar en cap moment d'any acadèmic, ni haver d'anar a la pantalla de l'avaluació per introduir les qualificacions.


Matrícula

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines