SEU

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Destacats

 1. Com configurar l'ordinador per a emprar el SEU (versió setembre 2018)
 2. S'ha habilitat el procediment per sol·licitar l'accés al SEU.
 3. Com instal·lar el DNI electrònic
 4. L'adreça d'accés al SEU és https://apps.caib.es/seycon/Introducció

A través del programari SEU (SEguretat Unificada) es duen a terme, entre d'altres, les següents tasques:

 • Alta de comptes d'usuari.
 • Baixa de comptes d'usuari.
 • Canvi de contrasenya en cas de pèrdua o oblit.


Primeres passes

Per poder emprar el SEU es necessita:


 1. Un teclat amb lector de targetes (Com configurar l'ordinador per emprar el SEU).
 2. Disposar de permís d'accés a l'aplicació SEU. (Com sol·licitar l'accés al programari SEU).
 3. Disposar d'un certificat digital reconegut pel Govern de les Illes Balears, com el de l'FNMT o el del DNI electrònic (Com instal·lar el DNI electrònic).
 4. Configuració l'ordinador des del qual s'accedirà al programari SEU (Com configurar l'ordinador per emprar el SEU)
  • Els centres públics han de comprovar que el PC des d'on s'accedirà al SEU està dins la Intranet de la CAIB (Configuració xarxa i domini).
  • Els centres privats (concertats o no) tenen coma requisit que l'ordinador des del qual vulguin accedir al SEU ha de disposar d'una IP fixa i vàlida i ens han d'informar de l'IP. Per informar-nos de l'IP heu de enviar a seguretat@dgtic.caib.es un correu electrònic indicant:
   • A l'assumpte: "SEU - IP: Codi i nom del centre"
   • Codi i nom del centre.
   • IP fixa que té l'ordinador des del qual s'accedirà al SEU (per qualsevol consulta o dubte sobre l'IP podeu enviar un correu electrònic a seguretat@dgtic.caib.es).


Procediments i manuals

 • Com canviar el nom i/o llinatges d'un compte d'usuari
- Centres que no fan servir el programa SEU: Com canviar el nom i/o llinatges d'un compte d'usuari.
- Centres que sí fan servir el programa SEU: S'ha d'accedir al programa SEU, a l'opció de menú "Nou procés" --> "Canvi de nom d'usuari". S'ha d'introduir el NIF, el nou nom i/o llinatges, i el document acreditatiu que presenta la persona que sol·licita el canvi de nom, i un motiu.
 • Canvis en les destinacions de professors i generació de tasques al programa SEU
A partir de la publicació de la versió 2.27.01 de l’aplicatiu GestIB Web s'ha establert una nova funció mitjançant la qual es crea una tasca al programa SEU (SEguretat Unificada) cada vegada que es realitza una modificació de dades en les destinacions del professorat.
D'aquesta manera, en cas que es faci qualsevol canvi en una destinació, el SEU comprovarà si aquesta acció ha provocat una modificació de grup al qual pertany l’usuari dins aquesta aplicació i, si és així, automàticament es crearà una tasca dins l’aplicatiu (alta/baixa) que només podrà ser visualitzada per la persona responsable del programa SEU del centre on s’han realitzat aquests canvis, normalment el secretari/ària.
Si un professor pertany a dos centres diferents, únicament es podrà canviar la contrasenya des del centre al qual pertany el grup primari on hi ha assignat l’usuari.Suport

Configuració del PC i accés a l'aplicació (amb certificat digital)

CENTRES PÚBLICS: Per a qualsevol consulta/problema amb la configuració del pc i l’accés a l’aplicació s’ha d’enviar una petició de suport fent servir el formulari que trobareu que trobareu a Consultes i peticions de suport TIC.


CENTRES PRIVATS (concertats o no): Per a qualsevol consulta/problema amb la configuració del pc i l’accés a l’aplicació s’ha d’enviar una petició de suport fent servir l’adreça de correu seguretat@dgtic.caib.es


Funcionament del SEU

 • Per a qualsevol dubte o errada relacionada amb el funcionament del SEU s'ha enviar un correu electrònic, a l'adreça: seguretat@dgtic.caib.es, amb la següent informació:
  • A l'assumpte del correu indicar: SEU: EDUCACIÓ
  • Codi i nom del centre.
  • Codi d'usuari i nom de la persona amb permís d'accés al programari SEU.
  • Dies i hores de contacte.
  • Telèfon de contacte.
  • Descripció detallada de l'errada produïda, o del dubte que es tingui.
  • En cas d'errada: captura de la pantalla on surt l'errada.


Resolució de problemes

Anirem afegint en aquest apartat els problemes més comuns que vagin sorgint i les possibles solucions.


Centres públics

 • Problema: Quan accediu al SEU vos surt un missatge del tipus: "Not Found - The requested URL /seycon-web/ was not found on this server."
 • Possible solució:
  1. Comprovau que estau accedint a la URL correcta: https://apps.caib.es/seycon/
  2. Revisau la configuració dels DNS, tal com s'indica a Configuració xarxa i domini.
  3. Si l'error continua, s'ha d'enviar una petició fent servir el formulari que trobareu que trobareu a Consultes i peticions de suport TIC.


 • Problema: Quan accediu al SEU vos surt un missatge del tipus: ""Fordibben: You dont' have permission to access /seycon-web/ on this server."
 • Possible solució:
  1. Revisau la configuració dels DNS, tal com s'indica a Configuració xarxa i domini.
  2. Si l'error continua, s'ha d'enviar una petició fent servir el formulari que trobareu que trobareu a Consultes i peticions de suport TIC.


Centres privats (concertats o no)

 • Problema: Quan accediu al SEU vos surt un missatge del tipus: "Not Found - The requested URL /seycon-web/ was not found on this server."
 • Possible solució:
  1. Comprovau que estau accedint a la URL correcta: https://apps.caib.es/seycon/
  2. Comprovau que accediu al SEU des del PC que disposa de l'adreça IP de sortida a Internet www.cualesmiip.com que vareu enviar a la DG de Tecnologies. En cas que no sigui la mateixa adreça, haureu de contactar primer amb el personal informàtic del centre per a que vos confirmi que la nova adreça és correcta. I en cas que necessiteu canviar-la, heu de seguir les instruccions detallades a "Primeres passes -> Apartat 4t -> Centres privats".


 • Problema: Quan accediu al SEU vos surt un missatge del tipus: "Fordibben: You dont' have permission to access /seycon/ on this server."
 • Possible solució:
  1. Comprovau que accediu al SEU des del PC que disposa de l'adreça IP de sortida a Internet www.cualesmiip.com que vareu enviar a la DG de Tecnologies. En cas que no sigui la mateixa adreça, haureu de contactar primer amb el personal informàtic del centre per a que vos confirmi que la nova adreça és correcta. I en cas que necessiteu canviar-la, heu de seguir les instruccions detallades a "Primeres passes -> Apartat 4t -> Centres privats".Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines